När slutet av räkenskapsåret närmar är det en mycket passande tid för att granska dina företags processer och system? Ofta verkar företagen vara omedvetna om det faktum att de har vuxit ur sina system. Gång på gång kämpar företag för att hitta medel och metoder för att hantera bristerna i sitt nuvarande tidsredovisningssystem för bland annat närvarorapportering och samling av förbrukad tid för varje operation, utan att ta sig tid på att fundera vad ett modernt affärssystem kan erbjuda. 

När detta inträffar, är det dags att uppgradera sina system till ett säkert, tillförlitlig redovisningssystem med avancerad funktionalitet och som fortsätter möjligheten att automatisera fler uppgifter och skalbarhet för att kunna växa allt eftersom verksamheten växer.

Prosmart Tid​​​​

Jag rekommenderar starkt att du tar en titt på Prosmart Tid, det är ett utmärkt tidsredovisningssystem där man via en lista kan se avvikande stämplingar från schemat. Det är väldigt enkelt att redigera och korrigera i programvaran och det finns funktioner som möjligheten att skapa koppling till flera olika löneprogram samt stöd för attest på olika signeringsområden.

Prosmart tid är ett mycket kraftfullt tidredovisning​ssystem för närvaro som hanterar allt vad man kan begära av ett tidredovisningssystem. 

Systemet kan samla ihop förbrukad tid för varje operation och summerar detta till en efterkalkyl som smidigt kan jämföras förkalkylen. I terminalen kan man även skriva ut pallflaggor, rapportera kassaktioner, plocka ut extra material m.m. Det finns även stöd för pekskärm eller streckkodsläsare för att underlätta återrapporteringen. Besök gärna Prosmarts sida för att läsa mer om deras olika lösningar och programvaror.